KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG NHẬT LIÊN TỤC TRONG 3 THÁNG 6,7,8/2017

admin 09:52 - 17/06/2017

Công ty cổ phần Quốc Tế Satori liên tục khai giảng lớp học tiếng Nhật trong 3 tháng 6,7,8 năm 2017 – Đối tượng: Tất cả các Học Sinh, Sinh Viên,Người đi làm,… muốn tham gia học tiếng Nhật, muốn đi Du Học Nhật Bản. – Thời gian học: Từ T2 đến Sáng T7. + […]

Chi tiết»