Kết quả kỳ thi Nat-test tháng 6/2014

admin 25/06/2014

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Satori xin thông báo và chúc mừng các bạn có tên sau đây đã đỗ trong kỳ thi Nat-test đợt tháng 6/2014:

Đỗ văn Cường

Đỗ văn Cường

 

Hà Ngọc Đoàn

Hà Ngọc Đoàn

 

Lê Hồng Tuyến

Lê Hồng Tuyến

 

Đào Văn Vững

Đào Văn Vững

 

Dương Đình Phi

Dương Đình Phi

 

Đỗ Thị Cúc

Đỗ Thị Cúc

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Satori mong rằng tất cả các bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình, chăm chỉ học tập, rèn luyện để đạt kết quả cao hơn nữa.

 

Bình luận