Kết quả tư cách lưu trú kỳ tháng 4/2016 (Đợt 1)

admin 26/02/2016

Công ty cổ phần Quốc tế Satori xin chúc mừng các bạn sau đây có kết quả visa kỳ nhập học tháng 4 năm 2016:

  1. Chương Thị Ninh
  2. Nguyễn Tuấn Hưng
  3. Hoàng Văn Thức
  4. Giáp Thị Minh Duyên

Nguyen Tuan Hung-page-001

004 CHUONG THI NINH (1)-page-001

HOANG VAN THUC

Document-page-001

Các bạn là những người may mắn đầu tiên có được bản tư cách lưu trú COE của chính phủ Nhật Bản.

Chúc mừng tất cả các bạn!

Bình luận