Đại Học Tokyo

Đại Học Tokyo hay còn gọi là Đại học tổng hợp Tokyo là trường Đại học lâu đời và danh tiếng nhất tại Nhật Bản và được tạp chí Fobes bình chọn là trường Đại học danh tiếng thứ 16 trên thế giới. Trường được thành lập bởi chính phủ Minh Trị vào năm 1877 với tên như hiện nay bằng cách hợp nhất các trường Tây y cũ của chính phủ. Trường đã được đổi tên thành Đại học Đế quốc  năm 1886, và sau đó là Đại học Đế quốc Tokyo năm 1887 khi hệ thống Đại học đế quốc được hình thành.
Năm 1947, sau khi Nhật thất bại ở Thế chiến thứ hai, trường lấy lại tên ban đầu. Với sự bắt đầu của hệ thống đại học mới năm 1949, trường Todai sáp nhập trường trước đó là Trường trung học đệ nhất (ngày nay là Khu Đại học Komaba) và cựu Trường trung học Tokyo, là trường mà từ đó chịu trách nhiệm giảng dạy sinh viên đại học năm đầu và năm hai, trong khi các khoa của khu Hongo chịu trách nhiệm các sinh viên năm thứ 3 và thứ 4. Từ năm 2004, Đại học Tokyo đã được hợp nhất vào Liên đoàn đại học quốc gia theo sắc luật áp dụng cho các trường đại học quốc gia. Trường hiện chịu quản lý một phần của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.
Trường có 10 khoa với tổng cộng 30.000 sinh viên, trong đó có 2100 sinh viên nước ngoài. 5 cơ sở của trường  là ở Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane và Nakano. Trong các chuyên ngành học hàn lâm được dạy ở trường, có lẽ trường này nổi danh nhất về các khoa Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, trường còn là nơi đã đào tạo nhiều chính khách nổi tiếng của Nhật Bản tuy nhiên quyền lực của trường đang giảm dần. Ví dụ: Tỷ lệ cựu sinh viên của trường ở chức thủ tướng là 2/3, 1/2, 1/4, 1/5 và 1/6 lần lượt trong thập niên 1950, thập niên 1960, thập niên 1980, thập niên 1990. Đại học Tokyo được xem là một trong những trường danh tiếng nhất so với 6 đối thủ kia thuộc nhóm 7 Đại học, là Đại học Hoàng gia trước Thế chiến thứ hai, đặc biệt là Đại học Kyoto. Trong lĩnh vực khoa học, Đại học Kyoto sản sinh nhiều người đoạt giải Nobel hơn.

Các khoa và các trường đào tạo sau đại học
     Các khoa
•    Luật
•    Y khoa
•    Kỹ thuật
•    Văn học
•    Khoa học
•    Nông nghiệp
•    Kinh tế
•    Nghệ thuật và Khoa học
•    Giáo dục
•    Dược khoa
     Các trường đào tạo sau đại học
•    Nhân văn và xã hội học
•    Giáo dục
•    Luật và chính trị
•    Kinh tế
•    Nghệ thuật và Khoa học
•    Khoa học
•    Kỹ thuật
•    Khoa học Nông nghiệp và cuộc sống
•    Y khoa
•    Dược khoa
•    Toán học
•    Khoa học Quốc phòng
•    Công nghệ thông tin
•    Interdisciplinary Information Studies/Nghiên cứu thông tin liên ngành (?)
•    Chính sách công
    Các viện nghiên cứu
•    Viện y khoa
•    Viện nghiên cứu động đất
•    Viện văn hoá phương Đông
•    Viện khoa học xã hội
•    Institute of Socio-Information and Communication Studies
•    Viện khoa học công nghiệp
•    Viện lịch sử
•    Viện Sinh học phân tử và tế bào. (Institute of Molecular and Cellular Biosciences)
•    Viện nghiên cứu tia vũ trụ
•    Institute for Solid State Physics
•    Viện nghiên cứu biển

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top