Kết quả kỳ thi Nat-test tháng 6/2014

Công ty Cổ Phần Quốc Tế Satori xin thông báo và chúc mừng các bạn có tên sau đây đã đỗ trong kỳ thi Nat-test đợt tháng 6/2014:           Công ty Cổ Phần Quốc Tế Satori mong rằng tất cả các bạn sẽ phát huy hết khả năng của mình, chăm …

Kết quả kỳ thi Nat-test tháng 6/2014 Read More »