Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc

Trong không khí cả nước hướng về Biển Đông của người dân Việt Nam. Vừa qua tại Nhật Bản các du học sinh cũng đồng lòng hướng về tổ quốc bằng việc xuống đường biểu tình phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển đông của Việt Nam.

du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản trong buổi biểu tình trung quốc về biển đông

Khi vùng biển của Tổ quốc bị xâm phạm, người Việt nam ở nước ngoài nói chung và du học sinh tại Nhật Bản nói riêng luôn hướng về quê hương, cùng đồng lòng đấu tranh thổi lên ngọn lửa để bảo vệ đất nước. 

Video về việc phản đối Trung Quốc của du học sinh tại Nhật Bản:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GXMuHzhRq1k#t=236

 

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top