satori-nhat-ban

Hệ thống các trường

1. Trường nhật ngữ Chuo computer $ Communication College

2. Trường Nhật ngữ Nishi-nippon

3.  Yohan Waseda Foreign Language School

4. Học viện Quốc Tế Đông Phương

5. Học viện ngôn ngữ Toyo

6. Học viện giáo dục quốc tế tây Tokyo

7. Học viện văn hóa quốc tế Trung Ương

8. Trường nhật ngữ Makuhari

9. Trường ngoại quốc ngữ Tokyo JLA

10. Trường quốc tế Yamate

11. Trường nhật ngữ Waseda Edu

12. Học viện quốc tế Aishin

13. Học viện Asuka

14. Học viện quốc tế Abaraki

15. Đại học kỹ thuật Nhật Bản

16. Học viện ngôn ngữ quốc tế Kobe

17. Học viện Nhật ngữ Kasuga

18. Trường trung cấp phúc lợi xã hội Hiroshima

19. Trường trung cấp YMCA Hiroshima

20. Trường trung cấp thông tin và kinh doanh

21. Trường giao lưu quốc tế Fukuoka

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top