Lịch thi Topj, Nat-test, J.test năm 2013

I. Top-J:

Thông báo về việc hỗ trợ đăng ký thi Nat-Test, Top-J, Năng lực tiếng Nhật

Lần thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký

Lần I

20/01/2013

07/01/2013

Lần II

24/03/2013

11/03/2013

Lần III

12/05/2013

29/04/2013

Lần IV

15/09/2013

02/09/2013

Lần V

03/11/2013

21/10/2013

Cách thức đăng ký dự thi:

2 ảnh 3×4, giấy CMTND (Bản Copy) hoặc Hộ chiếu (Bản Copy)

Lệ phí thi: 

520,000 VNĐ

Kết quả thi: 

Được thông báo sau 2 tuần kể từ ngày thi. Sau 3 tuần kể từ ngày thi, thí sinh nhận chứng chỉ và bản kế quả thi tại văn phòng công ty

II. Nat-Test:

logo-nat-test-final

Lần thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký

Lần I

23/02/2013

07/01/2013

Lần II

07/04/2013

11/03/2013

Lần III

09/06/2013

13/05/2013

Lần IV

04/08/2013

08/07/2013

Lần V

13/10/2013

16/09/2013

Lần VI

08/12/2013

11/11/2013

Cách thức đăng ký dự thi:

2 ảnh 3×4, giấy CMTND (Bản Copy) hoặc Hộ chiếu (Bản Copy)

Lệ phí thi: 

650,000 VNĐ

Vào ngày thi thí sinh đến địa điểm thi trước ít nhất 45′ để nhận phiếu báo danh. Khi đi mang theo CMTND, phiếu dự thi, bút chì và tẩy để làm bài thi

Kết quả thi: 

Sẽ được thông báo sau 3 tuần

III. J-Test:   

image

Lần thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký

Lần I

13/01/2013

25/12/2013

Lần II

17/03/2013

28/02/2013

Lần III

19/05/2013

30/04/2013

Lần IV

14/07/2013

25/06/2013

Lần V

08/09/2013

20/08/2013

Lần VI

17/11/2013

30/10/2013

Cách thức đăng ký dự thi:

2 ảnh 3×4, giấy CMTND (Bản Copy) hoặc Hộ chiếu (Bản Copy)

Lệ phí thi: 

950,000 VNĐ

Kết quả thi: 

Sẽ được thông báo sau 3 tuần

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top