LỊCH THI TOPJ, NAT – TEST NĂM 2015

LỊCH THI TOPJ, NAT – TEST NĂM 2015

  1. Top – J

tải xuống

 ĐỢT NGÀY THI HẠN NỘP HỒ SƠ CẤP ĐỘ THI
LẦN 1 18/01/2015 05/12/2014 – 26/12/2014 SƠ CẤP
LẦN 2 22/03/2015 06/02/2015 – 27/02/2015 SƠ CẤP, TRUNG CẤP
LẦN 3 10/05/2015 27/03/2015 – 7/04/2015 SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP
LẦN 4 12/07/2015 29/05/2015 – 19/06/2015 SƠ CẤP
LẦN 5 12/07/2015 31/07/2015 – 21/08/2015 SƠ CẤP, TRUNG CẤP
LẦN 6 01/11/2015 18/09/2015 – 09/10/2015 SƠ CẤP, TRUNG CẤP, CAO CẤP

Hồ sơ đăng ký dự thi:

  • 2 ảnh 3×4, giấy CMND (Bản photo) hoặc Hộ chiếu (Bản photo)
  • Lệ phí thi: 495.000 đ

Kết quả thi:

Được thông báo theo 3 tuần kể từ ngày thi.

2. Nat – test

nat_test

ĐỢT NGÀY THI NGÀY NHẬN HỒ SƠ KẾT QUẢ
Đợt 1 08/02/2015 (CN) 09 / 01 / 2015 (T.Sáu) Trong vòng 3 tuần kể từ ngày thi.
Đợt 2 26/04/2015 (CN) 27 / 03 / 2015 (T.Sáu)
Đợt 3 21/6/2015 (CN) 22 / 05 / 2014 (T.Sáu)
Đợt 4 02/8/2015 (CN) 03 / 07/ 2015 (T.Sáu)
Đợt 5 18/10/2015 (CN) 18 / 09 / 2015 (T.Sáu)
Đợt 6 13/12/2015 (CN) 13 / 11 / 2015 (T.Sáu)

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • CMND photo (nhìn rõ các thông tin)
  • 2 tấm ảnh 3×4 giống nhau
  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu
  • Lệ phí thi: 640.000đ
  • Nhận kết quả thi:

Sau 3 tuần kể từ ngày thi, thí sinh theo dõi kết quả trên trang web: http://nat-test.com mục tra_ kết quả thi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top