Trường Đại Học Waseda (Tokyo)

Trường đại học Waseda được thành lập cách đây 128 năm bởi ngài Shigenobu Okuma sinh ngày 11/3/1838,  nhà học giả và người lãnh đạo chính quyền nổi tiếng thời bấy giờ tại đất nước mặt trời mọc. Waseda là một trong những trường tư hàng đầu của Nhật, học viện giáo dục cho cả học sinh nam và nữ với các chương trình học nâng cao.

Được thành lập như là một trường cao đẳng với ba chuyên khoa học theo điều tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục Nhật Bản, đến nay trường đã phát triển thành một trường đại học toàn diện với hai trường trung học,  một trường nghệ thuật và kiến trúc. 

Mục tiêu của trường là cung cấp sự độc lập trong học tập, sự ứng dụng của kiến thức và góp phần rèn luyện xây dựng  những công dân tốt cho toàn xã hội

Để nâng cao việc tự học, trường đại học nhấn mạnh đến tính tự do của việc nghiên cứu và điều tra, khuyến khích việc nghiên cứu sáng tạo, do đó đóng góp vào sự tiến bộ của ngôn ngữ.

Đại học Waseda có mối liên hệ với hơn 520 trường đại học và học viện giáo dục trong và ngoài nước.

Trường  nghiên cứu sau đại học

1.    Khoa học chính trị
2.    Kinh tế
3.    Luật
4.    Letters, Nghệ Thuật và Khoa Học
5.    Thương mại
6.    Cơ khí và khoa học nền tảng
7.    Cơ khí và khoa học sáng tạo
8.    Cơ khí và khoa học nâng cao
9.    Giáo dục
10.   Khoa học nhân văn 
11.   khoa học xã hội
12.   khoa học thể thao
13.   nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương
 
 
14.    Nghiên cứu viễn thông và thông tin toàn cầu
15.    Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng (Nhật Ngữ)
16.    Thông Tin, Sản Xuất Và Hệ Thống
17.     Trường Okuma về Quản Lý Công
18.    Môi Trường và Cơ Khí Năng Lượng
19.    Giáo Viên
20.    Trường Luật Waseda
21.    Tài Chính, Luật và Kế Toán
22.    Trường Nghề Kế Toán
Trường học đại học 
1)    Khoa học chính trị và kinh tế
2)    Luật
3)   Thư Tín, Nghệ Thuật và Khoa Học I
4)   Thư Tín, Nghệ Thuật và Khoa Học II
5)   Văn hóa, truyền thông và xã hội
6)   Nhân văn và khoa học xã hội
7)   Giáo dục
8)   Thương mại
9)    Nền tảng khoa học và cơ khí
10)  Khoa học sáng tạo và cơ khí
11)  Khoa học xã hội
12)  Khoa học nhân văn 
13)  Khoa học thể thao
14)  Nghiên cứu tự do quốc tế

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top